Naša osnovna djelatnost je poslovno savjetovanje u domeni nadzora i revizije upravljanja projektima po PMI standardu i primjenom najboljih praksi, naročito u svrhu uvođenja strateških promjena, transformacija i digitalizaciji poslovanja.

Specifična znanja iz poslovnih područja: upravljanje proizvodima i proizvodnjom te nabava i lanac opskrbe, financijsko poslovanje, informacijska sigurnost, izrada Governance modela poslovanja, optimizacije troškova i povećanje prihoda, upravljanje dobavljačima, optimizacije svih domena poslovanja i organizacijske strukture.

Želimo naglasiti naš specifični način rada: individualno pristupamo Vašim poslovnim potrebama i prilagođavamo oblik suradnje i odnos koji će Vama najbolje odgovarati u postizanju Vaših ciljeva.

Upravljanje projektima

    1. Usklada ciljeva projekta s opsegom projekta i očekivanim benefitima projekta – savjetovanje i rad s timovima u fazi definicije projekta i/ili kroz reviziju postojećeg stanja na projektu
    2. Nadzor i/ili revizija provođenja kompleksnih projekata – kontrola kvalitete izvođenja, izvještavanje, preporuke za uvođenje korektivnih mjera, „recovery plan“ za projekte u problemima
    3. Krizno upravljanje projektima – „privremeni voditelj projekta“ za rješavanje problema i implementaciju korektivnih mjera za „ozdravljenje“