Organiziramo i provodimo prema dogovoru i potrebama klijenata, zatvorene i otvorene edukativne programe te pružamo usluge mentoringa i coachinga, po potrebi i kroz duže vremensko razdoblje.

Edukacijski program i podrška

    1. Kako voditi i upravljati projekte za uspjeh sada i u budućnosti – edukacije o upravljanju projektima prilagođeno veličini i potrebama tvrtke
    2. Facilitatorske vještine za osiguranje kontinuirane participacije djelatnika u radu tvrtke
    3. Coaching i mentoring