Poslovno savjetovanje u procesima upravljanja promjenama, kao što su digitalna transformacija, promjene načina rada, organizacijske promjene, u poduzeću podrazumijeva intenzivne komunikacije i uključivanje svih ljudi, zaposlenika i menadžmenta, kroz sve horizontalne i vertikalne linije. Možemo Vam pomoći u izradi koncepta i pristupa koji će olakšati implementaciju i/ili biti Vam podrška u provođenju već definiranih i osmišljenih promjena.

Upravljanje promjenama

    1. Savjetovanje i/ili radionice za organizacijske i procesne promjene
    2. Podrška u identifikaciji, dizajnu i uspostavi primjerenog modela upravljanja
    3. Facilitacija strateških i operativnih grupnih radionica u cilju uključivanja što većeg broja djelatnika u preuzimanju odgovornosti za realizaciju ciljeva tvrtke (metode i tehnike participativnog liderstva).